Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE -

Gościno dnia 2012-05-21.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53. ust 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.  O planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wszczęciu postępowania wydania decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego dla  
ENERGA – OPERATOR Projektowanie Sp z o.o Biuro Regionalne w Kołobrzegu na
Przebudowa sieci energetycznej 0,4 kV wraz  z budową nowych przyłączy energetycznych do działek 211 oraz  215 ul. Mołtowska
 
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy  Gościno ul. IV Dywizji W.P. Nr 58 pok. 12,  w terminie 14 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości.

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

23 KBPobierz