Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE -

Gościno dnia 2012-05-21.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53. ust 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r.  O planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) zawiadamiam o wszczęciu postępowania wydania decyzji  w sprawie lokalizacji celu publicznego dla  
ENERGA – OPERATOR Projektowanie Sp z o.o Biuro Regionalne w Kołobrzegu na
Przebudowa sieci energetycznej 0,4 kV wraz  z budową nowych przyłączy energetycznych do działek 211 oraz  215 ul. Mołtowska
 
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Gminy  Gościno ul. IV Dywizji W.P. Nr 58 pok. 12,  w terminie 14 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości.

Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego

23 KBPobierz