Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2012 rokCP. B. 6733.001.2012 - Przebudowa ul. Lubkowickiej Gościno dz. 105/2, 105/1, 112/2, 45/4, 46, 741/1

71 KBPobierz

CP. B. 6733.002.2012 - Przebudowa sieci energetycznej 0,4 kV wraz z budową nowych przyłączy energetycznych do działek 211 oraz 215 ul. Mołtowska

36 KBPobierz

CP. B. 6733.004.2012 - Budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z niezbędna infrastrukturą łączącą projektowany GPZ Farmy Wiatrowej Myślino z istniejącym GPZ Gościno .obręb Myślino : ¼, 1/3, 22/1, 23 ; obręb Mołtowo 29, 32, obręb Miasto Gościno 105/2, 105/1, 246/4

28 KBPobierz

CP. B. 6733.005.2012 - Budowa targowiska „Mój Rynek” Gościno dz. 323/6 i 323/20,326/4

74 KBPobierz

CP. B. 6733.006.2012 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, Zewnętrzna sieć wodociągowa na. działkach 1009, 548/6, 564/5, 555/2, 555/1, 564/4, 568/9, 568/11, 580/3, 579/3, 579/8,588, obręb Gościno Miasto.

79 KBPobierz