Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

2012 rokCP. B. 6733.001.2012 - Przebudowa ul. Lubkowickiej Gościno dz. 105/2, 105/1, 112/2, 45/4, 46, 741/1

71 KBPobierz

CP. B. 6733.002.2012 - Przebudowa sieci energetycznej 0,4 kV wraz z budową nowych przyłączy energetycznych do działek 211 oraz 215 ul. Mołtowska

36 KBPobierz

CP. B. 6733.004.2012 - Budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia wraz z niezbędna infrastrukturą łączącą projektowany GPZ Farmy Wiatrowej Myślino z istniejącym GPZ Gościno .obręb Myślino : ¼, 1/3, 22/1, 23 ; obręb Mołtowo 29, 32, obręb Miasto Gościno 105/2, 105/1, 246/4

28 KBPobierz

CP. B. 6733.005.2012 - Budowa targowiska „Mój Rynek” Gościno dz. 323/6 i 323/20,326/4

74 KBPobierz

CP. B. 6733.006.2012 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, Zewnętrzna sieć wodociągowa na. działkach 1009, 548/6, 564/5, 555/2, 555/1, 564/4, 568/9, 568/11, 580/3, 579/3, 579/8,588, obręb Gościno Miasto.

79 KBPobierz