Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR XVII/97/2012

Uchwała NR XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 9 marca 2012 roku

98 KBPobierz

Uzasadnienia

489 KBPobierz

- załącznik Nr 1 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŚCINO

2.8 MBPobierz

- załącznik Nr 2 - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŚCINO - ZMIANA STUDIUM - MAPA - SKALA 1 : 15 000

7.8 MBPobierz

- załącznik Nr 3

98 KBPobierz