Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Sesja z 20.04.2011r.Protokół Nr VII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku

149 KBPobierz

Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Myślino, Pobłocie Małe, Mołtowo, Gościno Dwór w Gminie Gościno,

670 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VII/39/11

7.1 MBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/11

17.4 MBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/39/11

23 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/39/11

43 KBPobierz

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ramlewo.

62 KBPobierz

Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno,

54 KBPobierz

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gościno w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie,

44 KBPobierz

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Gminę Gościno,

119 KBPobierz

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu,

55 KBPobierz

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego.

57 KBPobierz

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Gościno" na lata 2011 - 2032

57 KBPobierz

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ramlewo

47 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VII/47/11

44 KBPobierz