Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

VII Sesja z 20.04.2011r.Protokół Nr VII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku

149 KBPobierz

Uchwała Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Myślino, Pobłocie Małe, Mołtowo, Gościno Dwór w Gminie Gościno,

670 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VII/39/11

7.1 MBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/39/11

17.4 MBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/39/11

23 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/39/11

43 KBPobierz

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ramlewo.

62 KBPobierz

Uchwała Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno,

54 KBPobierz

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gościno w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w Gościnie,

44 KBPobierz

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Gminę Gościno,

119 KBPobierz

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu,

55 KBPobierz

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego.

57 KBPobierz

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Gościno" na lata 2011 - 2032

57 KBPobierz

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ramlewo

47 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VII/47/11

44 KBPobierz