Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja z 29.03.2011r.Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Gościno z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

31 KBPobierz

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/04 Rady Gminy Gościno z dnia 30 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska w części dotyczącej Planu Gospodarki Odpadami,

57 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VI/32/11

94 KBPobierz

Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gościno,

238 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/11

68 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/11

66 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/11

55 KBPobierz

Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gościna,

50 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VI/34/11

32 KBPobierz

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/11

70 KBPobierz

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/35/11

16.2 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/11

24 KBPobierz

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012,

38 KBPobierz

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gościno,

47 KBPobierz

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gościno,

46 KBPobierz