Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

VI Sesja z 29.03.2011r.Uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Gościno z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

31 KBPobierz

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/137/04 Rady Gminy Gościno z dnia 30 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska w części dotyczącej Planu Gospodarki Odpadami,

57 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VI/32/11

94 KBPobierz

Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gościno,

238 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/11

68 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/11

66 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/11

55 KBPobierz

Uchwała Nr VI/34/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gościna,

50 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr VI/34/11

32 KBPobierz

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/35/11

70 KBPobierz

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/35/11

16.2 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/35/11

24 KBPobierz

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012,

38 KBPobierz

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gościno,

47 KBPobierz

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasta Gościno,

46 KBPobierz