Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR LII/321/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały NR XXX/184/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. Rady Gminy Gościno w sprawie

- uchylenia uchwały NR XXX/184/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. Rady Gminy Gościno w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała NR LII/321/10

46 KBPobierz