Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR LII/315/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektów pn. „Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” oraz „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”;

Uchwała NR LII/315/10

64 KBPobierz