Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR LII/315/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektów pn. „Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” oraz „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”;

Uchwała NR LII/315/10

64 KBPobierz