Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała NR LIII/334/10 z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie

zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2010-2017 oraz uchylenia uchwały nr XXXIII/204/09 Rady Gminy Gościno z dnia 05 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2007-2013

Uchwała NR LIII/334/10

65 KBPobierz

Plan Odnowy Miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017

233 KBPobierz