Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja z 01.12.2010r.

Uchwała Nr II/5/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawiezatwierdzenia wspólnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Sławoborze, Siemyśl i Ustronie Morskie,


Uchwała Nr II/6/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Gościno

Uchwała Nr II/7/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2010 - 2017 oraz uchylenia Uchwały Nr LIII/334/10 Rady Gminy Gościno z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2010 - 2017.
Załączniki: Zał
, Nr 1