Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

II Sesja z 01.12.2010r.

Uchwała Nr II/5/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawiezatwierdzenia wspólnych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gmin: Dygowo, Gościno, Rymań, Sławoborze, Siemyśl i Ustronie Morskie,


Uchwała Nr II/6/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Gościno

Uchwała Nr II/7/10 z dnia 03 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2010 - 2017 oraz uchylenia Uchwały Nr LIII/334/10 Rady Gminy Gościno z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Robuń w Gminie Gościno na lata 2010 - 2017.
Załączniki: Zał
, Nr 1