Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja z 10.02.2011r.Protokół Nr IV/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku

426 KBPobierz

Uchwała Nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gościnie na rok 2011

449 KBPobierz

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gościnie

52 KBPobierz

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011”

42 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/11

254 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

55 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

143 KBPobierz

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”

114 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr IV/18/11

15.3 KBPobierz

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gościno

49 KBPobierz

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wartkowo, na rzecz Gminy Gościno

47 KBPobierz

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościno położonej w obrębie ewidencyjnym Gościno

77 KBPobierz

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

99 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11

237 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11

36 KBPobierz

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Gościna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,

181 KBPobierz

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/09 Rady Gminy Gościno z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości.

48 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/11 - Formularz DN-1

113 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/11 - Formularz IN-1

85 KBPobierz

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

47 KBPobierz