Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Sesja z 10.02.2011r.Protokół Nr IV/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku

426 KBPobierz

Uchwała Nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gościnie na rok 2011

449 KBPobierz

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gościnie

52 KBPobierz

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011”

42 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr IV/17/11

254 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11

55 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/17/11

143 KBPobierz

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”

114 KBPobierz

Załącznik do Uchwały Nr IV/18/11

15.3 KBPobierz

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gościno

49 KBPobierz

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wartkowo, na rzecz Gminy Gościno

47 KBPobierz

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościno położonej w obrębie ewidencyjnym Gościno

77 KBPobierz

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

99 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11

237 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11

36 KBPobierz

Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Gościna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości,

181 KBPobierz

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/277/09 Rady Gminy Gościno z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości.

48 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/11 - Formularz DN-1

113 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/11 - Formularz IN-1

85 KBPobierz

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

47 KBPobierz