Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI RADY I KOMISJI

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY

DS. OBSŁUGI RADY I KOMISJI,

SPRAWY KANCELARYJNE GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Inspektor : Małgorzata Trzcińska


tel/fax (0-94) 351 25 03 wew. 394

e-mail: radagminy@goscino.com.pl

pokój nr  2

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi Rady i Komisji oraz bhp należy:  

1.       Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

a)       przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady i jej komisji,

b)       przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz prowadzenie rejestru tych uchwał,

c)       przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

d)       przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

e)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji Rady, jej komisji,

f)         protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji

g)       prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

h)       organizowanie szkoleń radnych.

3.       Obsługa techniczno-kancelaryjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych