Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Funduszy EuropejskichBIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Anna Wieczorek
Agnieszka Sielska


tel: 94 351 25 03 wew. 376

e-mail: fe-biuro@goscino.com.pl
 

1.       Wykonywanie czynności na stanowisku pracy, a w szczególności związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich.

a)       prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe,

b)       współpraca w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi,

c)       gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym:

- danych charakteryzujących rozwój Gminy,

- założeń społeczno0gospodarczych oraz założeń do budżetu,

- programów inwestycyjnych.

d)       udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej