Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Funduszy EuropejskichBIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Anna Wieczorek
Agnieszka Sielska


tel: 94 351 25 03 wew. 376

e-mail: fe-biuro@goscino.com.pl
 

1.       Wykonywanie czynności na stanowisku pracy, a w szczególności związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich.

a)       prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, kompletowaniem oraz składaniem wniosków o środki pomocowe,

b)       współpraca w zakresie pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania środków pomocowych z jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi,

c)       gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków, w tym:

- danych charakteryzujących rozwój Gminy,

- założeń społeczno0gospodarczych oraz założeń do budżetu,

- programów inwestycyjnych.

d)       udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej