Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków


Przyjmowanie w Urzędzie osób w sprawach indywidualnych w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

1.       Burmistrza

·          w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 12.0015.00,

·          w pozostałych sprawach indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

2.       Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3.       Komórki organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

     4.      Referat Planowania i Finansów - z  dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów (pokoje nr 13, 14 i 15)
pracuje w następujących godzinach:
od poniedziałku do czwartku: od 7:00 do 15:00
piątek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)