Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków


Przyjmowanie w Urzędzie osób w sprawach indywidualnych w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

1.       Burmistrza

·          w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 12.0015.00,

·          w pozostałych sprawach indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

2.       Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3.       Komórki organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

     4.      Referat Planowania i Finansów - z  dniem 1 lutego 2018 r. Referat Planowania i Finansów (pokoje nr 13, 14 i 15)
pracuje w następujących godzinach:
od poniedziałku do czwartku: od 7:00 do 15:00
piątek: dzień bez interesanta (dzień wewnętrzny Referatu)