Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej


BURMISTRZ GOŚCINA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości – Pomieszczenia do prowadzenia działalności gastronomicznej

Opis nieruchomości - Lokal składający się z pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni  211,4m²

Oznaczenie nieruchomości - Gościno ul. Grunwaldzka 14,
działka 981/5 - KO1L/00029282/4


Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca  2022 roku o godz. 900
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, przy ul. IV Dywizji WP 58

Ogłoszenie przetargu - czytaj całość

71 KBPobierzPodgląd pliku