Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gościnie

dotyczy ogłoszenia naboru z dnia 03.06.2022 roku

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gościnie

Gościno, dnia 14 czerwca 2022 roku

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko urzędnicze - Dyrektora Żłobka Miejskiego w Gościnie informujemy, iż w wyniku ogłoszenia konkursu
do dnia 14 czerwca 2022 r. do godziny 14:00 nie wpłynęła żadna oferta.
 
W związku z powyższym przedmiotowy konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Burmistrz Gościna
Marian Sieradzki

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

245 KBPobierzPodgląd pliku