Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie nr 540140227-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

Ogłoszenie nr 540140227-N-2020 z dnia 30-07-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 567474-N-2020
Data: 28/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gościno, Krajowy numer identyfikacyjny 53488800000000, ul. ul. IV Dywizji WP  58, 78-120  Gościno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 513 382, e-mail teresa.bleczyc@goscino.com.pl , faks 943 513 378.
Adres strony internetowej (url): http://bip.goscino.com.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIA

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: działki: 587/1 i 586