Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Gościno, dnia 10.01.2020 r.

OŚR.6140.1.201


INFORMACJA

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, na usługi weterynaryjne w ramach kompleksowej opieki nad bezdomnymi oraz dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń losowych.

1. W dniu 09.01.2020 r. przeprowadzono rozmowy telefoniczne z niżej wymienionymi podmiotami weterynaryjnymi na świadczenie w/w usług na terenie gminy Gościno:
1. Gabinet Weterynaryjny Usługowy Zakład Weterynaryjny S.C. Edmund Rogoża i Zbigniew Konieczny, ul. Kolejowa 16/1, 78-113 Dygowo
2. Taszkun Mieczysław Lecznica dla zwierząt, ul. Szkolna 25, 78-123 Siemyśl
3. Kolman Katarzyna Lecznica Dla Małych Zwierząt, ul. Słoneczna 8, 78-100 Kołobrzeg
4. P.H.U. Hubner Krzysztof Gabinet Weterynaryjny, ul. Kolejowa 18a, 78-113 Dygowo

2. Wyłoniono ofertę:
1. Gabinet Weterynaryjny Usługowy Zakład Weterynaryjny S.C. Edmund Rogoża i Zbigniew Konieczny, ul. Kolejowa 16/1, 78-113 Dygowo
a) gotowość świadczenia usług - 216 złotych brutto,
b) zapewnienie opieki na miejscu zdarzenia wraz z dojazdem - 540 złotych brutto,
c) zapewnieni opieki przez zabiegi chirurgiczne - 1080 złotych brutto.

2. Jedynym podmiotem zainteresowanym świadczeniem całodobowej opieki weterynaryjnej w ramach kompleksowej opieki nad bezdomnymi oraz dzikimi zwierzętami poszkodowanymi w wyniku zdarzeń losowych na trenie Gminy Gościno jest Gabinet Weterynaryjny Usługowy Zakład Weterynaryjny S.C. Edmund Rogoża i Zbigniew Konieczny

Informacja

30 KBPobierz