Przejdź do treści

Wybory i referenda

Spisy powszechne

Koordynator do spraw dostępności

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - INFORMACJE

133 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXXII/297/21 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gościno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

442 KBPobierzPodgląd pliku

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - Załącznik Nr 1 FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DO PSZOK, Załącznik Nr 2 OŚWIADCZENIE

1.1 MBPobierzPodgląd pliku