Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA, OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Odbiór odpadów problemowych pochodzących z działalności rolniczej (np. odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag):

Remondis Szczecin Sp. z o.o.
ul. Janiny Smoleńskiej 35
71-005 Szczecin
tel.: 914310848
e-mail: szczecin@remondis.pl

Odbiór i utylizacja opon pochodzących z działalności rolniczej:

CityRecycling
ul. Stołczyńska 90
71- 869 Szczecin
tel. 539378693
e-mail: biuro@tef.com.pl