Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KOSZALINIE

Koszalin,dnia 2 września 2019r.

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KOSZALINIE

Na podstawie art.49 w związku z 53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(t.j. Dz.u. z 20i8r. poz.1945)

zawiadamia się

że w dniu 2 września 2019r. został przesłany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie sprzeciw spółki P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez r.pr. Dariusza Puwalskiego z Aval-Consult -Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów w Gdańsku, na decyzję Kolegium
z dnia l2 lipca 2019r. Nr SK0.4150.1251.2019, wydaną po rozpatrzeniu odwołania P4 pla y Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, od decyzji Burmistrza Gościna z dnia 29 kwietnia 2019r. znak CP.B.6733.010.2018AM Nr 004/2019 orzekającej o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 na terenie działki nr 479/1 miasta Gościno, mocą której w/w decyzja Burmistrza Gościna została uchylona a sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia. Z treścią skargi można zapoznać się w siedzibie Kolegium.

V- ce prezes
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Krzysztofa Konieczna

OBWIESZCZENIE

279 KBPobierz