Przejdź do treści

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki głosowań

393 KBPobierz

Uchwała Nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

314 KBPobierz

Uchwała Nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

1.2 MBPobierz

Uchwała Nr XI/84/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Miasto Gościno, Gościno Dwór, Mołtowo, Myślino, Pobłocie Małe

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XI/85/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Robuniu

1.3 MBPobierz

Uchwała Nr XI/86/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

579 KBPobierz

Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/280/09 Rady Gminy Gościno z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

396 KBPobierz

Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mołtowo

417 KBPobierz

Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 4 września 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościno

577 KBPobierz

Protokół z sesji

6.8 MBPobierz