Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

  
Gościno, dnia 12.07.2019 r.

Zamawiający:
Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE*

W związku z zamiarem sprzedaży przez Gminę Gościno używanego samochodu Renault Megane III

 1. rok prod. 2011 (użytkowany przez Straż Miejską w Gościnie)
 2. nr nadwozia VF1KZ1G0644701245
 3. silnik 1.5 dci 81 KW,
 4. przebieg 146 000 (w ciągłym użytkowaniu),
 5. klimatyzacja dwustrefowa automatyczna (sprawna),
 6. skrzynia manualna 6-cio stopniowa,
 7. tempomat,
 8. radio fabryczne sterowane z poziomu kierownicy,
 9. przegląd do lutego 2020,
 10. dwa komplety kół

I.
Charakterystyka pojazdu
:
Sprzedający do oferty załączył zdjęcia samochodu.

II.
Miejsce postoju samochodu: siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Gościnie, ul. Lipowa 13; potencjalni oferenci mogą obejrzeć samochód codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00-15.00.

III.
Termin składania ofert: ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2019r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: " SAMOCHÓD SM - oferta,  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert".

IV.
Wybór oferty nastąpi w oparciu o jedyne kryterium jakim będzie zaoferowana cena.

V.
Wszelkich informacji związanych z zapytaniem ofertowym oraz wyjaśnień udziela p. Mirosław Zalewski, kontakt tel. kom. 603 617 998


* Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta
 • wartość oferty (cenę netto i brutto)
 • termin ważności oferty (związanie ofertą nie krótsze niż 30 dni)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 12.08.2019 r. do godziny 11.00, na adres:
Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, pok. nr 7 (sekretariat).

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego (nie dokonania wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty).

Burmistrz Gościna - Marian Sieradzki

Zdjęcie nr 1

3.7 MBPobierz

Zdjęcie nr 2

4.3 MBPobierz

Zdjęcie nr 3

2.5 MBPobierz

Zdjęcie nr 4

2.6 MBPobierz

Zdjęcie nr 5

3.2 MBPobierz

Zdjęcie nr 6

3.0 MBPobierz