Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI

STAROSTA KOŁOBRZESKI
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kołobrzeg

Kołobrzeg dnia, 14 stycznia 2019 r.

B.6740.00886.2018

Zgodnie z art. 11d. ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 2018 r. Dz. U., poz. 1474; z późn. zm.) Starosta Kołobrzeski zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2019 r. na wniosek Burmistrza Gościna została wydana decyzja zmieniająca decyzję znak B.6740.01022.2017 z dnia 05 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej:

na budowie z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym; działka numer 317/1, 318/3, 319/3, 320/3, 320/4, 320/5, 320/6, 322/2, 322/4, 322/5, 323/4, 323/6, 323/7, 324, 325/1, 325/2, 326, 327/1, 427, 427/5, 429/1, 548/7, 548/72, 548/74, 548/75, 549/37, 564/5, 986, 987, 993, 1098, 1099; obręb miasto Gościno; w części zmiany własności działki numer 986 i 987; obręb miasto Gościno;

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można zapoznać się w siedzibie Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 w pokój 29 (godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek ÷ wtorek; czwartek ÷ piątek 730 - 1530 - uwaga środa dzień bez interesanta).

Wnioski i zastrzeżenia można składać w godzinach pracy w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu w terminie 7 dni od dnia ukazania się w/w obwieszczenia w prasie lokalnej.

OBWIESZCZENIE

67 KBPobierz