Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

B/PSZOK - GOŚCINO/2017 - Gościno, 2017-08-11

Gościno, 2017-08-11

Zamawiający
Gmina Gościno

Nr postępowania: B/PSZOK - GOŚCINO/2017
numer ogłoszenia w BZP 544219-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

OGŁOSZENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gościnie"

Burmistrz Gościna, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje, że w dniu 11.08.2017r. dokonał rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie oznaczone numerem B/PSZOK - GOŚCINO/2017

W przedmiotowym postępowaniu w terminie przewidzianym do składania ofert złożono 2 oferty.

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez

Konsorcjum Firm: Lider: ZŁOMPOL PL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Żyzna 11"L", 42-202 Częstochowa
Partner:
Przedsiębiorstwo Odbioru Surowców Wtórnych  "ZŁOMPOL" Jończyk, Nowak sp.j., ul. Żyzna 11"L", 42-202 Częstochowa

Kierownik Zmawiającego
Burmistrz Gościna Marian Sieradzki

Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu - czytaj całość

36 KBPobierz