Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne na rok szk 2017/2018

Urząd Miejski w Gościnie informuje, że można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego, udzielanej w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Gościnie pok. 9, w terminie do 15 września.

Informacji na temat stypendium szkolnego udziela inspektor Wanda Milas- pok. 9, tel 943513392

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. Poz.1943 t.j. z późn. zm.),

Wniosek o stypendium szkolne 2017/2018

65 KBPobierz

Wniosek o zasiłek szkolny 2017/2018

32 KBPobierz