Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PIERWSZEGO PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Gościna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1774)

ODWOŁUJE

wyznaczony na dzień 25 lipca 2016 roku na godz. 9.00  pierwszy przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno, obejmującej część działki numer 1024 o powierzchni 120 m2, dla której Sąd rejonowy w Kołobrzegu  prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00006347/1.

 Przyczyną odwołania przetargu jest przystąpienie gminy do zmiany planu zagospodarowania części cmentarza zlokalizowanego na działce numer 1024.

Gościno, dnia 21.07.2016 r.