Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Burmistrza Gościna z dnia 27 sierpnia 2014r

 wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

          Wykonując postanowienie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem na dzień 16 listopada  2014r.  wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

1.       

Gościno

-  słup ogłoszeniowy ul. Kołobrzeska przy przystanku autobusowym

-  słup ogłoszeniowy ul. IV Dywizji WP naprzeciw kościoła

-  słup ogłoszeniowy przy ul. IV Dywizji WP
naprzeciw apteki

-tablice ogłoszeniowe przy Urzędzie Miejskim

2.     

Dargocice

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

3.     

Karkowo

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

4.     

Mołtowo

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

5.     

Myślino

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

6.     

Ołużna

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

7.     

Pławęcino

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

8.     

Pobłocie Małe

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

9.     

Ramlewo

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

10.   

Robuń

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

11.   

Wartkowo

-  sołecka tablica ogłoszeniowa

12.   

Ząbrowo

-  sołecka tablica ogłoszeniowa


Burmistrz
(-) Marian Sieradzki