Przejdź do treści

Wybory i referenda

Powszechny Spis Rolny 2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nr 5/2014


nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.35 oraz 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. t.j. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gościnie Nr XXXIX/277/14 z dnia 20 marca 2014 roku, Burmistrz Gościna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie  zagospodarowania nieruchomości przyległej:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI/NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI i KW POWIERZCHNIA W HA

  • Jarogniew gm. Gościno - Nr działki 673/14 o pow. 0,0218 ha - KW KO1L/00033464/5

1. W/w nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Niniejszy wykaz zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia 02.04.2014r. do dnia 23-04-2014 roku, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gościnie http://bip.goscino.com.pl

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Gościnie-pokój nr 10, tel. 94-3512503, 94-3513393 lub e-mail: grunty@goscino.com.pl

Wykaz nr5/2014 - czytaj całość

25 KBPobierz