Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek do UM

109 KBPobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

117 KBPobierz

Oświadczenie

108 KBPobierz

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

118 KBPobierz

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

117 KBPobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

114 KBPobierz