Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek do UM

109 KBPobierz

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

117 KBPobierz

Oświadczenie

108 KBPobierz

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

118 KBPobierz

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

117 KBPobierz

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

114 KBPobierz