Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamawiający:

Gmina Gościno
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno  

Do wszystkich Wykonawców

nr post.: B/WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC/Pławęcino i Ząbrowo/2013

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego w miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno
oraz|
Budowa i wyposażenie centrum społeczno-kulturalnego, rekreacyjnego i sportowego ”Pod Grabami” w Pławęcinie

w częściach dotyczących wyposażenia świetlic w Pławęcinie i Ząbrowie

Projekty te są realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętych PROW  na lata 2007-2013.

numer ogłoszenia: 65153 – 2013, data zamieszczenia: 29.04.2013 r.

Zamawiający, Gmina Gościno, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: B/WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC/Pławęcino i Ząbrowo/2013

PYTANIE z dnia 07.05.2013 r.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający zaakceptuje namiot wystawienniczy 3x6 m w innych kolorach np. zielony dach, ściany w biało – zielone pasy, czy namiot ma mieć w ścianach bocznych „okna”?

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że preferowanymi kolorami namiotu są: kolory żółty dla dachu  i zielony dla ścian, ale zaakceptuje także namiot wystawienniczy w innych kolorach.
Namiot może mieć w ścianach bocznych „okna”, ale nie musi ich mieć koniecznie.

Pytanie 2:
Czy gabloty informacyjne zewnętrzne mają być montowane do ściany, czy maja być gablotami wolnostojącymi?

Odpowiedź:
- Gabloty informacyjne zewnętrzne mają być montowane do ściany.

Pytanie 3:
Czy konstrukcja stołów prostokątnych 4 osobowych składanych 1600 x 800 może być konstrukcją stalową w kolorze aluminium?

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że konstrukcja stołów może być konstrukcją stalową w kolorze aluminium.

Pytanie 4:
Czy konstrukcja stołu komputerowego może być wykonana ze stali w kolorze aluminium?

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że konstrukcja stołu komputerowego może być wykonana ze stali w kolorze aluminium.

Pytanie 5:
Proszę o informację na temat zlewozmywaka do zaplecza kuchennego. Czy zlewozmywak ma być 1 czy 2 komorowy, z ociekaczem czy bez?

Odpowiedź:
- Zamawiający informuje, że zlewozmywak ma być dwukomorowy bez ociekacza.

Pytanie 6:
Proszę o podanie ilości rolet okiennych dla świetlicy w Pławęcinie.

Odpowiedź:
- Rolety o wymiarze 1500 x 1100mm – 5 sztuk
Rolety o wymiarze 800 x 1100mm  - 2 sztuki
Rolety o wymiarze 800 x 600mm - 1 sztuka


Kierownik Zamawiającego
Burmistrz Gościna -
Marian Sieradzki