Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Gościno 26.03.2013 r.


OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŚCINA
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm) zawiadamiani o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gościno uchwałą Nr XXVIII/186/13 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 21 marca 2013 r. oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, pok. nr 12Burmistrz Gościna
mgr inż. Marian Sieradzki

Czytaj całość

84 KBPobierz