Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej



Burmistrz Gościna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), odwołuje I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mołtowie, oznaczonej numerem geodezyjnym  13/56 o pow. 0,0938 ha (pozycja numer 1 w ogłoszeniu)  dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00013493/1.

Przetarg miał być przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2012 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Miejskim w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58.

Przyczyna odwołania przetargu: na przedmiotową działkę złożony wniosek do Sądu Rejonowego o zasiedzenie.

Gościno, dnia 04.06.2012 r.