Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja z 30.12.2011r.

Protokół Nr XV/2011 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku

373 KBPobierz

Uchwała Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

237 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/11

226 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/11

68 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/11

39 KBPobierz

Uchwała Nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości

86 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/11 - DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

88 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/11 - IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)

53 KBPobierz

Uchwała Nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku rolnego

78 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/11 - DR-1 - deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)

69 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/11 - IR-1 - informacja o gruntach (osoby fizyczne)

60 KBPobierz

Uchwała Nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku leśnego

76 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/11 - DL-1 - deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)

45 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/11 - IL-1 - informacja o lasach (osoby fizyczne)

43 KBPobierz

Uchwała Nr XV/85/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2012-2020

66 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/11

181 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/85/11

144 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/85/11

555 KBPobierz

Uchwała Nr XV/86/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2012.

150 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dochody budżetu Gminy Gościno na 2012 r. w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej

261 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/11 - Wydatki budżetu Gminy Gościno na 2012 rok

199 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/86/11 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno w 2012 r.

101 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

41 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

19.3 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/86/11 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gościno w 2012 r.

154 KBPobierz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gościno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

102 KBPobierz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/86/11 - Budżet Gminy Gościno na 2012 rok.

214 KBPobierz

Uchwała Nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok.

152 KBPobierz