Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja z 30.12.2011r.

Protokół Nr XV/2011 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku

373 KBPobierz

Uchwała Nr XV/81/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

237 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/81/11

226 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/81/11

68 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/11

39 KBPobierz

Uchwała Nr XV/82/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku od nieruchomości

86 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/11 - DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

88 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/11 - IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)

53 KBPobierz

Uchwała Nr XV/83/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku rolnego

78 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/11 - DR-1 - deklaracja podatku rolnego (osoby prawne)

69 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/11 - IR-1 - informacja o gruntach (osoby fizyczne)

60 KBPobierz

Uchwała Nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy podatkowych podatku leśnego

76 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/11 - DL-1 - deklaracja podatku leśnego (osoby prawne)

45 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/11 - IL-1 - informacja o lasach (osoby fizyczne)

43 KBPobierz

Uchwała Nr XV/85/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościno na lata 2012-2020

66 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/85/11

181 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/85/11

144 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/85/11

555 KBPobierz

Uchwała Nr XV/86/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2012.

150 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dochody budżetu Gminy Gościno na 2012 r. w układzie dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej

261 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/86/11 - Wydatki budżetu Gminy Gościno na 2012 rok

199 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/86/11 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno w 2012 r.

101 KBPobierz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

41 KBPobierz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dochody i wydatki budżetu Gminy Gościno związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

19.3 KBPobierz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/86/11 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Gościno w 2012 r.

154 KBPobierz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/86/11 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gościno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012r.

102 KBPobierz

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/86/11 - Budżet Gminy Gościno na 2012 rok.

214 KBPobierz

Uchwała Nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Gościno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok.

152 KBPobierz