Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja z 30.11.2011r.

Protokół Nr XIV/2011 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku

389 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/11

30 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/11

24 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/11

26 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

113 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gościno na 2012 rok

58 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/75/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

180 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/11

204 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/11

38 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

60 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

57 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

49 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/348/10 Rady Gminy Gościno z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gościno porozumienia międzygminnego

46 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gościno

55 KBPobierz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/80/11

567 KBPobierz