Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja z 30.11.2011r.

Protokół Nr XIV/2011 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku

389 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/72/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

119 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/11

30 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/11

24 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/11

26 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

113 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gościno na 2012 rok

58 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/75/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

180 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/75/11

204 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/75/11

38 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/76/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału

60 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

57 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

49 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/79/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/348/10 Rady Gminy Gościno z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gościno porozumienia międzygminnego

46 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/80/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gościno

55 KBPobierz

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/80/11

567 KBPobierz