Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII Sesja z 27.10.2011r.

Protokół Nr XIII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku

318 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gościno na lata 2011-2020

48 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/70/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Lubkowickiej w Gościnie

46 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

87 KBPobierz