Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII Sesja z 27.10.2011r.

Protokół Nr XIII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku

318 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gościno na lata 2011-2020

48 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/70/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Lubkowickiej w Gościnie

46 KBPobierz

Uchwała Nr XIII/71/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

87 KBPobierz