Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki badań w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie oraz wodociągu z ujęciem w Bagiczu - 01.09.2011r.Wyniki badań - przydatność wody do spożycia - czytaj całość

57 KBPobierz