Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja z 29.09.2011r.

Protokół Nr XII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku

578 KBPobierz

Uchwała Nr XII/64/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

157 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/11

200 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/11

37 KBPobierz

Uchwała Nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

49 KBPobierz

Uchwała Nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gościno a Gminą Rymań w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej

59 KBPobierz

Uchwała Nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

53 KBPobierz

Uchwała Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników

70 KBPobierz