Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja z 29.09.2011r.

Protokół Nr XII/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku

578 KBPobierz

Uchwała Nr XII/64/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

157 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/11

200 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/11

37 KBPobierz

Uchwała Nr XII/65/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

49 KBPobierz

Uchwała Nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gościno a Gminą Rymań w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej

59 KBPobierz

Uchwała Nr XII/67/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno

53 KBPobierz

Uchwała Nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników

70 KBPobierz