Przejdź do treści

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Burmistrza Gościna - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

INFORMACJA
Burmistrza Gościna
z dnia 23 lipca 2015r.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem na dzień 25 października 2015r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:


1. Gościno
słup ogłoszeniowy ul. Kołobrzeska przy przystanku autobusowym
słup ogłoszeniowy ul. IV Dywizji WP naprzeciw kościoła
słup ogłoszeniowy ul. IV Dywizji WP naprzeciw apteki
tablice ogłoszeniowe przy Urzędzie Miejskim
2. Dargocicesołecka tablica ogłoszeniowa
3. Karkowosołecka tablica ogłoszeniowa
4. Mołtowosołecka tablica ogłoszeniowa
5. Myślinosołecka tablica ogłoszeniowa
6. Ołużnasołecka tablica ogłoszeniowa
7. Pławęcinosołecka tablica ogłoszeniowa
8. Pobłocie Małesołecka tablica ogłoszeniowa
9. Ramlewosołecka tablica ogłoszeniowa
10. Robuńsołecka tablica ogłoszeniowa
11. Wartkowosołecka tablica ogłoszeniowa
12. Ząbrowosołecka tablica ogłoszeniowa

Burmistrz Gościna

(-) Marian Sieradzki