Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XI Sesja z 01.09.2011r.

Protokół Nr XI/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku

474 KBPobierz

Uchwała Nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Gościno z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2011

57 KBPobierz

Uchwała Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

95 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/11

38 KBPobierz

Uchwała Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

46 KBPobierz

Uchwała Nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

64 KBPobierz

Uchwała Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno na rzecz Gminy Gościno

53 KBPobierz

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mołtowo

48 KBPobierz