Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

XI Sesja z 01.09.2011r.

Protokół Nr XI/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku

474 KBPobierz

Uchwała Nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/10 Rady Gminy Gościno z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2011

57 KBPobierz

Uchwała Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

95 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/59/11

38 KBPobierz

Uchwała Nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

46 KBPobierz

Uchwała Nr XI/61/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

64 KBPobierz

Uchwała Nr XI/62/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Gościno na rzecz Gminy Gościno

53 KBPobierz

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 01 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mołtowo

48 KBPobierz