Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja z 29.07.2011r.

Protokół Nr X/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku

255 KBPobierz

Uchwała Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

114 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/11

219 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/11

41 KBPobierz

Uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gościno na lata 2011-2020

41 KBPobierz

Uchwała Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie z ważnych powodów porozumienia z dnia 20 lipca 2010r. zawartego ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie realizacji projektów pn. „Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” oraz „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"

53 KBPobierz