Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

X Sesja z 29.07.2011r.

Protokół Nr X/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku

255 KBPobierz

Uchwała Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

114 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/11

219 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/11

41 KBPobierz

Uchwała Nr X/56/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gościno na lata 2011-2020

41 KBPobierz

Uchwała Nr X/57/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie z ważnych powodów porozumienia z dnia 20 lipca 2010r. zawartego ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie realizacji projektów pn. „Wrota Parsęty II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” oraz „Wrota Parsęty II – Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"

53 KBPobierz