Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja z 17.06.2011r.

Protokół Nr IX/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku

138 KBPobierz

Uchwała Nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu Gminy Gościno za 2010r.

36 KBPobierz

Uchwała Nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2010

44 KBPobierz

Uchwała Nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do spółki „Zakład Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gościnie w celu pokrycia straty finansowej za rok 2010

40 KBPobierz

Uchwała Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2011-2018 oraz uchylenia Uchwały Nr LII/323/10 Rady Gminy Gościno z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017

53 KBPobierz

Uchwała Nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

245 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/11

197 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/11

73 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/11

38 KBPobierz

Uchwała Nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gościna do zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia wspólnych przedsięwzięć służących ochronie porządku publicznego na obszarze Gminy Gościno z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu i Strażą Graniczną w Kołobrzegu

40 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/11

146 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/11

140 KBPobierz