Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

IX Sesja z 17.06.2011r.

Protokół Nr IX/2010 Sesji Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku

138 KBPobierz

Uchwała Nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gościno za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonywania budżetu Gminy Gościno za 2010r.

36 KBPobierz

Uchwała Nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gościna z tytułu wykonania budżetu za rok 2010

44 KBPobierz

Uchwała Nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do spółki „Zakład Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gościnie w celu pokrycia straty finansowej za rok 2010

40 KBPobierz

Uchwała Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2011-2018 oraz uchylenia Uchwały Nr LII/323/10 Rady Gminy Gościno z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo w Gminie Gościno na lata 2010 – 2017

53 KBPobierz

Uchwała Nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

245 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/11

197 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/11

73 KBPobierz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/11

38 KBPobierz

Uchwała Nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gościna do zawarcia porozumienia dotyczącego prowadzenia wspólnych przedsięwzięć służących ochronie porządku publicznego na obszarze Gminy Gościno z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu i Strażą Graniczną w Kołobrzegu

40 KBPobierz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/54/11

146 KBPobierz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/54/11

140 KBPobierz