Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Paweł Pawlak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Robuniu*za 2017 rok

93 KBPobierz

*za 2016 rok

95 KBPobierz

*za 2015 rok

74 KBPobierz

*za 2014 rok

101 KBPobierz

*za 2013 rok

348 KBPobierz

*za 2012 rok

147 KBPobierz

*za 2011 rok

144 KBPobierz

*za 2010 rok

157 KBPobierz

*za 2009 rok

302 KBPobierz

*za 2008 rok

153 KBPobierz

*za 2007 rok

187 KBPobierz

*za 2006 rok

183 KBPobierz

*za 2005r.

187 KBPobierz