Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Irena Anna Skorupińska - Dyrektor - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie*za 2016 rok

221 KBPobierz

*za 2013 rok

203 KBPobierz

*za 2012 rok

152 KBPobierz

*za 2011 rok

191 KBPobierz

*za 2010 rok

138 KBPobierz

*za okres od 1.01.2010r. - 10.08.2010 roku

135 KBPobierz