Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Irena Anna Skorupińska - Dyrektor - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie*za 2016 rok

221 KBPobierz

*za 2013 rok

203 KBPobierz

*za 2012 rok

152 KBPobierz

*za 2011 rok

191 KBPobierz

*za 2010 rok

138 KBPobierz

*za okres od 1.01.2010r. - 10.08.2010 roku

135 KBPobierz