Przejdź do treści

Wybory

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

16.12.2009 r - UWAGA - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 243861-2009 z dnia 2009-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościno
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż: 1. atlas treningowy - 2 sztuki 2. bieżnia magnetyczna - 4 sztuki 3. ławka z modlitewnikiem - 2 sztuki 4. wyciąg górny i dolny do ławki - 2 sztuki 5. orbitrek magnetyczny z ergonometrem - 5...
Termin składania ofert: 2010-01-11

Numer ogłoszenia: 245171 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243861 - 2009 data 15.12.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gościno, ul. IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3513382, fax. 094 3513378.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
  • W ogłoszeniu jest: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000 zł.
  • W ogłoszeniu powinno być: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1200 zł.