Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - B. ORLIK/ 01/09

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
 zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Gościnie w ramach programu „Moje boisko Orlik
2012” wybrano ofertę Nr 3, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez 

 

Konsorcjum w składzie:

 

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 1.097.978,32 zł .

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod nr 124250 - 2009 w dniu 28.04.2009 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod nr 71795 – 2009 w dniu 06.05.2009 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 25.05.2009 r.,  złożono 6 ofert  nie podlegających odrzuceniu:


 

Oferta nr 1:

POLCOURT S.A.

01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7

- za cenę 1.335.643,81 zł.  Oferta uzyskała 82,21 pkt.

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PROBUD”

78-300 Świdwin, ul. Kołobrzeska 8c

- za cenę 1.238.234,10 zł . Oferta uzyskała 88,67 pkt.

Oferta nr 3:

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Uczestnik konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 1.097.978,32 zł . Oferta uzyskała 100,00  pkt.

Oferta nr 4

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „GRAND” Kazimierz Ligus

78-200 Białogard, ul. Wawelska11

Uczestnik konsorcjum: PHU „BUDMAX” Paweł Jureczko

78-200 Białogard, ul. Kisielnice Małe 43

- za cenę 1.279.780,00  zł. Oferta uzyskała 85,79  pkt.

Oferta nr 5

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana „MAXI-MIX”,

83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 17

Uczestnik konsorcjum:

„ARIM” Sp. z o.o.

58-500 Jelenia Góra, ul. K. Miarki 33

- za cenę 1.294.031,65 zł. Oferta uzyskała 84,85 pkt.

Oferta nr 6

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe Lada Waldemar,

72-405 Świerzno, Gostyń 93

Uczestnik konsorcjum:

Media Stadion Sp. z o.o.

71-010 Szczecin, ul. Białowieska 2

- za cenę 1.310.951,00  zł. Oferta uzyskała 83,75 pkt.