Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

21-07-2009r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - B.ORLIK/02/2009

Gościno, 2009-07-21

 

 

 

Zamawiający

Gmina Gościno

B.ORLIK/02/2009

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
 zm.), zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Robuniu w ramach programu „Moje boisko Orlik

2012” wybrano ofertę Nr 4, uznaną za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy, przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez:

 

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 1.364.764,10 zł .

Oferta uzyskała 100 pkt.

 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod numerem 175254 - 2009; data zamieszczenia: 02.06.2009 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej.

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do 01.07.2009 r. złożono 6 ofert  nie podlegających odrzuceniu:


Oferta nr 1:

POLCOURT S.A.

01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 11, lok. C7

- za cenę 1.405.000 zł.  Oferta uzyskała 97,14 pkt.


 
Oferta nr 2:

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Media Stadion Sp. z o.o.

ul. Białowieska 2

71- 010 Szczecin

Partner Konsorcjum: Gostyńskie Przedsiębiorstwo Drogowe – Lada Waldemar 

Gostyń 93

72-405 Świerzno

- za cenę 1.490.960,90 zł . Oferta uzyskała 91,54 pkt.

   

Oferta nr 3:

UNIPOL sp. z o.o.

ul. Duńska 73

71-795 Szczecin

- za cenę 1.463.754,78 zł . Oferta uzyskała 93,24 pkt.

 

Oferta nr 4:

Konsorcjum w składzie:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” - Ilona Stańczyk

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Jaworowa 2

- za cenę 1.364.764,10 zł . Oferta uzyskała 100,00  pkt.

 

Oferta nr 5:

Konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „GRAND” Kazimierz Ligus

78-200 Białogard, ul. Wawelska11

 Partner Konsorcjum: PHU „BUDMAX” Paweł Jajeczko

78-200 Białogard, ul. Kisielnice Małe 43

- za cenę 1.464.000,00  zł. Oferta uzyskała 93,22  pkt.

 

Oferta nr 6

Firma KASZUB – Dariusz Kaszuba

ul. Kolejowa 4

83-307 Kiełpino

- za cenę 1.498.999,99  zł. Oferta uzyskała 91,04  pkt.

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Gościno