Przejdź do treści

Wybory Prezydenta RP 10.05.2020r.

Wybory

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Akty publiczno - prawne

Dane Publiczne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

13-10-2009r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - B/DROGI/05/2009

 

                     

                 Województwo ZachodniopomorskieGościno, 2009-10-13

 

B/DROGI/05/2009

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie - przebudowa ul. Rubinowej, ul. Szafirowej, ul. Grunwaldzkiej (odcinek I i II) oraz ul. Kościuszki  w Gościnie”

Wybrana została oferta Nr 1 złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe  - Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

- za cenę: 2.104.156,72 zł


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP pod nr 150587 - 2009; data zamieszczenia: 08.09.2009 r. , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gościno oraz na stronie internetowej.


Do upływu terminu składania ofert, tj. do 28.09.2009 r.,  złożono 1 ofertę nie podlegająca odrzuceniu:


Oferta nr 1:


Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowe  -Stefan Zakrzewski

78-100 Kołobrzeg, ul. Szafirowa 16

 

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Gościno