Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ogłoszenia

Wójt Gminy Gościno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.
Termin realizacji zadania -  31 grudzień 2009r.
Termin składania ofert do dnia  16.02. 2009r.  do godz. 15.00