Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ogłoszenia

Wójt Gminy Gościno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r.
Termin realizacji zadania -  31 grudzień 2009r.
Termin składania ofert do dnia  16.02. 2009r.  do godz. 15.00