Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Gościno w nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego informuje mieszkańców gminy,

że istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia ryzyka chorób odzwierzęcych.

Należy zauważyć, że w odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi. W kale psim stwierdzono także występowanie drobnoustrojów będących przyczyną toksokarozy i tasiemczyc ale również szeregu bakteryjnych czynników chorobotwórczych m. In.: Campylobakter, Salmonelli i Yerinia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu jest gotowy na podjęcie współpracy o charakterze edukacyjnym w rozwiązywaniu tego problemu i w wypracowaniu właściwych sposobów postępowania w celu zmniejszenia ryzyka chorób odzwierzęcych.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Gościno,

- na tablicach ogłoszeniowych Sołectw,

- w Gazecie Głos Gościna,

- Dyrektorom Szkół z terenu Gminy Gościno