Przejdź do treści

Wybory Samorządowe 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Gościno w nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu w związku ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego informuje mieszkańców gminy,

że istnieje potencjalne zagrożenie wystąpienia ryzyka chorób odzwierzęcych.

Należy zauważyć, że w odchodach psów występuje wiele drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi. W kale psim stwierdzono także występowanie drobnoustrojów będących przyczyną toksokarozy i tasiemczyc ale również szeregu bakteryjnych czynników chorobotwórczych m. In.: Campylobakter, Salmonelli i Yerinia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu jest gotowy na podjęcie współpracy o charakterze edukacyjnym w rozwiązywaniu tego problemu i w wypracowaniu właściwych sposobów postępowania w celu zmniejszenia ryzyka chorób odzwierzęcych.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Gościno,

- na tablicach ogłoszeniowych Sołectw,

- w Gazecie Głos Gościna,

- Dyrektorom Szkół z terenu Gminy Gościno