Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

Urząd Miejski

Organy

Prawo lokalne

Budżet, Majątek, Sprawozdania, Zobowiązania

Szacowanie szkód łowieckich

Realizacja programów zdrowotnych

Poradnik petenta (jak to załatwić?)

Gospodarka odpadami - śmieci

Oświata

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Zamierzenia i programy

Działalność pożytku publicznego i wolontariat

Dane Publiczne

Akty publiczno - prawne

Oświadczenia majątkowe

Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy

Ochrona Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wszczęcia postępowania zezwalającego na realizację inwestycji drogowej pn. "BUDOWA OBEJŚCIA M. GOŚCINA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 162"treść obwieszczenia - czytaj całość

382 KBPobierz